Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevinflytande

Eleverna ges utrymme i de pedagogiska planeringarna för att öka sin måluppfyllelse. Eleverna ges inflytande och medbestämmande genom klassråd och elevråd.

Föräldrasamverkan

Föräldraråd, aktivitetsvecka, utvecklingssamtal, föräldramöten, snöskulpturdag, skolavslutning, Lucia och EdWise.