Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Skolstart och då öppnar fritidshemmet

Fritidshemmet på Tallkronanskolan öppnar den 7 augusti.  Öppettiderna kommer att vara 06.15 - 18.00.

Skolstart är den 23 augusti kl 08.15. Första skoldagen avslutas 13.15.

Mer information om fritidshemmet

Ingång till fritidshemmet kommer att bli via huvudingången till och med den 21 augusti. Det kommer att vara vikarier på fritids den 14 augusti och den 15 augusti då personalen har kompetensutvecklingsdagar. Mer information om fritidshemmet kommer ni att få via en fritidsfolder.