Svenska som andra språk

Vår SVA-lärare Linda Gunnare tar emot de nya barnen och har även den första kontakten med föräldrar och tolk. Tills barnen har lärt sig svenska och  kan integreras i klassen jobbar de ofta hos Linda och får anpassade uppgifter av henne.