Rutiner

Ledighetsansökan 

Görs till elevens mentor. Vid längre ledighet och mycket frånvaro kontaktas rektor för godkännande av ledighet.

Länk till blankett för ledighetsansökan.

Sjukanmälan 

Görs på edWise före 8:15 aktuell dag.

Ordningsregler

Vi har inte på oss ytterkläder inomhus. 
Vi använder ett trevligt och vårdat språk med varandra.
Vi passar våra arbetstider och meddelar om vi blir försenade.
Vi är rädda om våra egna, kompisarnas och skolans saker.
Vara en bra kompis.

Överlämnanderutiner

Förskola till skola: 

När klasslistorna är klara tar skolans förskollärare kontakt med de olika förskolorna för besök.
Barnen gör 2 skolbesök där de får äta i skolans matsal, träffa sina faddrar och övriga kamrater som de ska gå med. Skolan kallar också till ett föräldramöte före sommaren.

År 3 till mellanstadiet:

Lärarna från mellanstadiet kommer på besök, barnen får ställa frågor. 
När klasslistorna är klara kommer resp. lärare på besök till sina klasser.
Barnen får besöka Hertsöskolan.
Utflykt med nya åk.4

Svenska som andra språk

Vår SVA lärare Linda Hansson tar emot de nya barnen och har även den första kontakten med föräldrar och tolk. Tills barnen har lärt sig svenska och  kan integreras i klassen jobbar de till största del hos Linda.

Olycksfallsförsäkring

Från 1/9 2011 är barn och elever i Luleå kommuns verksamheter olycksfallsförsäkrade via Folksam (Avtalet med Trygg Hansa har upphört).

Olyckfallsförsäkringen finns publicerad på www.lulea.se/olycksfallsforsakringlänk till annan webbplats och där hittar du försäkringsbeskedet, försäkringsvillkoren och länk till Folksams hemsida för skadeanmälan.