Om vår skola

Svedjeskolan ligger i det natursköna området Hertsön med närhet till badhus, kyrka, affärer, idrottsanläggningar m.m.

Vi är en skola för barn 6-9 år. Här arbetar lärare med olika kompetenser i ett gott samarbete med barnens lärande i centrum.

Vi har glada och trygga barn som älskar att lära sig. Alla barn och vuxna ges möjlligheter att lyckas.

Alla vuxnas kompetens är viktig i mötet med eleverna. Föräldrarna är en viktig resurs i vårt arbete. Vi har ett föräldraråd på skolan. De arbetar med aktuella frågor som rör hela skolan.

 

Våra värdegrundsord är: Ansvar, Trygghet, Gemenskap och Respekt


Välkommen på Öppethus för blivande förskolekass

Öppethus onsdag 6 februari kl 18:00-19:00

 

 

 

En bra miljö för allergiker