Om vår skola

Svedjeskolan ligger i det natursköna området Hertsön med närhet till badhus, kyrka, affärer, idrottsanläggningar m.m.

Vi är en skola för barn 6-9 år. Här arbetar lärare med olika kompetenser i ett gott samarbete med barnens lärande i centrum.

Vi har glada och trygga barn som älskar att lära sig. Alla barn och vuxna ges möjlligheter att lyckas.

Alla vuxnas kompetens är viktig i mötet med eleverna. Föräldrarna är en viktig resurs i vårt arbete. Vi har ett föräldraråd på skolan. De arbetar med aktuella frågor som rör hela skolan.

Barnen har delaktighet i sitt lärande. På Svedjeskolan representeras 22 nationaliteter och att arbeta mångkulturellt är en självklarhet för oss. Verksamheten genomsyras av musik, dans, bild, drama, rörelse och idrott och vi utgår från barnens kompetenser och individanpassar arbetet så långt det är möjligt. Eget skapande är centralt i lärandet.

Vi har ett kamratråd bestående av elevrepresentanter från samtliga klasser, lärare och rektor.

Faddergrupper bidrar till social träning och trygghet.

Våra värdegrundsord är: Ansvar, Trygghet, Gemenskap och Respekt

Bra miljö för allergiker