Föräldraråd 14/12-2017

Svedjeskolans matsal 18:00 - 19:00

Vi träffas i matsalen, Välkomna!