Fritidshem

Svedjeskolans fritidshem består av 3 grupper.

Fritids öppnar 06:o0 på A-sidan

3:ans fritids (Hertsöskolan) öppnar 07.30

Samanslagning av fritidsgrupperna sker 16:30, då går alla fritidsbarn över till paviljongen.

Paviljongen stänger 18.00

Frukost serveras i matsalen 07:00-08:00.

Övrig information får du på resp. fritidsgrupp, tel. 45 42 11 (År 1), 45 42 26 (År 2) 45 42 27 (År 3) eller 45 42 10 (paviljongen).

Foto av skåp
Foto av skåp
Foto av skåp
Foto av skåp
Foto av skåp
Foto av skåp

Fritidshemmens dag 13/5 2014 firade vi på Hertsö IP med bollekar, stafetter, löpning och jagalekar.