Fritidshem

Svedjeskolans fritidshem består av 3 grupper.

Fritids öppnar 06:o0 på Ettans fritids på B-sidan

Samanslagning av fritidsgrupperna sker 16:30, då går alla fritidsbarn över till Paviljongen.

Paviljongen stänger 17.30

Frukost serveras i matsalen från klockan 07:00


Foto av skåp
Foto av skåp
Foto av skåp
Foto av skåp
Foto av skåp
Foto av skåp