Elevinflytande, föräldrasamverkan

Vårt arbetssätt är elevnära och eleverna ges möjlighet att påverka sitt lärande, se programförklaringen på kultursidan.

Föräldrarådet på skolan består av 4 föräldrarepresentanter samt rektor.

De träffas ca 2 ggr/termin och det huvudsakliga arbetet består av aktuella frågor som rör hela skolan.

 

Protokoll från Föräldrarådetöppnas i nytt fönster 2014-05-26
Protokoll från Föräldrarådetöppnas i nytt fönster 2014-09-29
Protokoll från Föräldrarådetöppnas i nytt fönster 2015-02-24
Protokoll från Föräldrarådetöppnas i nytt fönster 2015-05-19
Protokoll från Föräldrarådetöppnas i nytt fönster 2015-09-29
Protokoll från Föräldrarådetöppnas i nytt fönster 2015-11-24
Protokoll från föräldrarådet 2016-01-12
Protokoll från Föräldrarådetöppnas i nytt fönster 2016-04-26

Protokoll från Föräldrarådet 2018-05-21

 

Om Framtidens skola vt 2016

Presentation om utredningen.

Utredningen om Framtidens skola.

Svarsmall om Framtidens skola.