Om vår skola

Sunderbyskolan är placerad mitt i området Hammaren, i Södra Sunderbyn. Vi har detta läsår 440 elever och drygt 60 pedagoger anställda. Eleverna är indelade i olika hemvist: Älven F-3, Stranden F-3, Skogen F-3, År 4, År 5 samt År 6.

I hemvisten arbetar pedagoger med olika kompetenser tillsammans för att skapa goda lärmiljöer för alla elever.

De yngre eleverna (F-2) har skola och fritids i samma lokaler så att det blir en trygg och välkänd miljö. Från år 3 samlas alla elever på ”Fritidsklubben”, som erbjuder fritidsverksamhet anpassad för äldre barn. Vi har även ”Sundisklubben”, belägen på Sundis sporthall, där våra fritidselever i år 4-6 har egen fritidsverksamhet på em.

Utemiljön runt skolan är lugn och trygg och erbjuder många fina möjligheter till friluftsliv, rörelse och idrott. Närmiljön nyttjas flitigt bland annat till våra gemensamma aktivitetsdagar i ”Året runt på Sunderbyskolan”. På nära avstånd från skolan finns både skog och mark samt älv och strand. Det är också namnen på våra arbetslag; Älven, Skogen och Stranden.

Pedagogerna på skolorna har stor pedagogisk erfarenhet och vi satsar mycket på kollegialt lärande för att fortsätta utveckla undervisningen. Detta läsår fortsätter vi arbetet med att utveckla en tillgänglig skola genom kollegialt lärande via SPSM värderingsverktyg. Vi startar också upp en ”Rörelsesatsning” där målet är att öka den fysiska aktiviteten för alla elever. Satsningen innefattar bland annat pulspass på morgnarna, rastaktiviteter, rörelsepass på lunchen och en ökad medvetenhet hos elever och personal om hur viktig fysisk aktivitet är för inlärning. Vi fortsätter också vårt arbete med ämnesintegration via ”Storyline”. Hela skolan kommer att arbeta med ”Hälsogatan” under andra halvan av höstterminen-19. Elevernas arbete redovisas på ”Öppet Hus” den 27/11-19 kl 15.00-17.00. Varmt välkomna då!

På Sunderbyskolan har vi ett gott samarbete med vårdnadshavarna. Det visar sig genom deras stora intresse och engagemang för skolan och elevers lärande. Skolrådet är det övergripande forumet för hela skolan. I skolrådet finns föräldra-, pedagog- och elevrepresentanter (från år 6) på skolan. Skolrådet är ett forum för information och
diskussion.