Skolstart torsdag 22 augusti kl 8:00

Se samlingsplatser för respektive årskurs nedan samt tider första veckan.

Samlingsplatser

År 4-6: Samling i sin hemklassrum

År 7: Samling i aulan.

År 8 och 9: Samling i sina hemklassrum

Tider för första skolveckan

Torsdag kl 8:00-12:00 Bussar beställda

Fredag kl 8:00-13:00