Rektorn har ordet

"Tillsammans med er där hemma ska vi ge era barn, våra elever, den allra bästa plattformen att stå på. Detta genom en utbildning av hög kvalitet och med en hög måluppfyllelse. Med en nyfikenhet på livet och en lust att lära samt lära ut, i en trygg och trivsam miljö med motiverande pedagoger, kommer vi långt!"
Anna Bryggman, tf Rektor

På Rutvikskolan arbetar jag Anna Bryggman som rektor och pedagogisk ledare. Som pedagogisk ledare​ och chef för all personal har jag som rektor det övergripande anvaret för att verksamheten som helhet inriktas på de nationella målen och att skollagen efterföljs.