Studie- och yrkesvägledare

Anneli Larsson arbetar som studie- och yrkesvägledare och finns på Residensskolan två dagar/vecka, med reservation för ändringar;

jämna veckor: tisdag, onsdag

udda veckor: måndag, torsdag

Arbetstid: 07:30 - 16:00

0920-45 30 00

 

Studie- och yrkesvägledare vägleder och informerar elever och föräldrar enskilt och i grupp inför studie- och yrkesval. Studie- och yrkesvägledning ingår som en del i skolans studie- och yrkesvägledande verksamhet. Målsättningen med vägledningen är bland annat att du ska få bättre grund inför dina val till gymnasiet och att du ska få fler och bättre kunskaper om vilka alternativ som finns och vad de kan innebära för dig.

På den här sidan hittar du länkar som hänger ihop med studie- och yrkesval, som kan vara till din hjälp när du söker information inför ditt val till gymnasiet.

Luleå gymnasieskolas programlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fyrkantens gymnasiesamverkan och gymnasieskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Programväljarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturbruksprogrammet på Grans Naturbruksgymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Kalix Naturbruksgymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

NTI-gymnasiet i Luleålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Praktiska i Luleålänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksbasketgymnasium Luleå gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell Idrottsutbildning (NIU) Luleå gymnasieskolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

gymnasieinfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och utbildningsinfolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns information bland annat om utbildningar, yrken och arbetsmarknaden.

Yrkesbeskrivningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studieekonomilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skolverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster