Skolans inriktningar

Residensskolan erbjuder fyra profilinriktningar.

Sportcampus

Residensskolans Sportcampus omfattar alla elever i årskurs 7-9. Vi samarbetar med basketcentrum i Luleå som under sig organiserar samtliga basketklubbar i Luleå. Vi kan erbjuda eleverna inriktningarna basket och bollspel. Idag kan vi erbjuda basketträning 2 ggr/vecka med Andreas Aldrin i samarbete med elitklubbarna. Som en del av skolans satsning på hälsa så har alla elever utökad tid i ämnet idrott.

Internationallisering/Språk

Residensskolan kommer att utveckla det internationella arbetet. Vi kommer att sträva efter att regelbundet genomföra internationella utbyten med olika skolor i Europa.

Målsättningen med det internationella engagemanget är bl.a. att våra elever ska få kunskap om olika kulturer, stärka toleransen och förståelsen mellan varandra, bygga upp internationella kontakter med hjälp av olika media, stärka och höja intresset för främmande språk och bygga upp varaktiga partnerskap mellan skolor.

Vi kommer att utgå ifrån elevernas önskemål och olika förutsättningar. Detta kommer att färga utformningen av undervisningen och valet av aktiviteter i stor utsträckning.
Exempel på aktiviteter som vi kan komma att beröra under profileringen är följande:

 • Internationella utbyten med partnerskolor i Europa.
 • Använda media för internationella utbyten genom Skype, Facebook, e-mail och Twitter.
 • Skapa möjligheter för att eleverna ska få träffa ungdomar från andra länder.
 • Bevakning av utländska dagstidningar.
 • Laga maträtter från andra länder.
 • Fördjupning inom något/några länder vi kommer att ha utbyten med.

Naturvetenskap/IT

Elever som väljer denna inriktning kommer att få möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper inom matematik/no-ämnen/teknik. Med tyngdpunkt på de laborativa och praktiska aktiviteterna både inom och utanför skolan.

Elevernas koppling mot närings-, arbetsliv och samhälle kommer till stor del att styra valet av aktivitet.
Möjliga aktiviteter:

 • Ämnesövergripande laborationer.
 • Exkursioner - fågelskådning
 • Konstruktioner i teknik.
 • Studiebesök på företag eller anläggningar med lokal anknytning.
 • Teori kopplat till de praktiska arbetet genom matematisk fördjupning.
 • Arbete med mediaprojekt i form av webtidning, film m.m.


Estetisk inriktning

Inom den estetiska inriktningen finns det möjlighet att jobba med de mera kreativa ämnena bild, musik, slöjd, media och hemkunskap. Målsättningen är att eleverna får redovisa sitt arbete under en period med en utställning, föreställning eller en konsert..

 • Målsättningen är att någon gång under året genomföra en konsert tillsammans med Kulturskolan.
 • Utställningar i bild och slöjd.
 • Skolans kör tränar och är en viktig del i skolans högtider.