Rutiner

Residensskolan har väl utarbetade rutiner vid överlämningar från åk 6. Personal från överlämnande skolan träffar Residensskolans personal. Inom Luleå kommun använder vi lärplattformen Edwise där historik kring elever kan nås vid behov.

Ledighetsansökan kan föräldrar nå på skolans hemsida eller genom personalen på skolan. Ansökan lämnas till mentor i klassen.

Sjukanmälan kan anmälas i edwise  eller att man skickar e-post till mentor alternativt ringer 45 33 87 och anmäler sjukfrånvaron. All frånvaro kan föräldrarna nå genom att logga in i edwise.