Rutiner

Residensskolan har väl utarbetade rutiner vid överlämningar från åk 6. Personal från överlämnande skolan träffar Residensskolans personal. Inom Luleå kommun använder vi lärplattformen Edwise där historik kring elever kan nås vid behov.

Ledighetsansökan sker enklast via appen Tieto Education som alla vårdnadshavare kan ladda hem från Google play eller Appstore. Ledighetsansökan går fortfarande att göra via den vanliga blanketten men den kommer att försvinna på sikt. Ansökan lämnas till mentor i klassen.

Sjukanmälan kan anmälas i edwise eller att man skickar e-post till mentor alternativt ringer 45 33 87 och anmäler sjukfrånvaron. All frånvaro kan föräldrarna nå genom att logga in i edwise eller ovan nämnda app.