Rektorn har ordet

Jag heter Sven-Erik Mohlin och är rektor på Residensskolan sedan starten hösten 2011.
Under många år har jag jobbat som lärare i Luleå men även i Göteborg och Stockholm. Sedan hösten 2013 är jag även rektor för Östra skolan.

Residensskolan omfattar årskurserna 7-9 och är en liten högstadieskola, där den personliga atmosfären är viktig för att eleverna ska få möjlighet att växa, utveckla talanger och intressen. Vi jobbar aktivt med att skapa bra kamratskap, så att trivsel och trygghet ger bra förutsättningar till en personlig kunskapsutveckling som skapar goda möjligheter inför framtiden. Att må bra och att få möjlighet till fysisk aktivitet är prioriterat på Residensskolan.

För lärarna och för mig som rektor är det viktigt att ha en nära kontakt med elever och föräldrar, där öppenhet och delaktighet skapar bra förutsättningar för att våra elever ska lyckas bra i skolan. 
Som rektor anser jag det är av yttersta vikt att vara närvarande, leda och inspirera till lärande, där hög kvalité ska genomsyra skolans alla delar.

Närheten till gymnasiet ger unika möjligheter till samarbeten mot slutet av högstadietiden för att övergången till gymnasiet ska ske på naturligt sätt.

Inom Residensskolans fyra profiler har eleverna möjlighet att utveckla sina talanger och intressen. 

  • Naturvetenskap, matematik, media
  • Sportcampus
  • Internationalisering/språk
  • Estetiska uttrycksformer, musik, dans, bild...


Alla ni som är intresserade av att anmäla er till Residensskolan, är varmt välkomna!
Kontakta gärna mig så svarar jag på frågor om skolan.

 
Med vänliga hälsningar 
Sven-Erik Mohlin 
Rektor