Residensskolan är en UR-skola

Från och med höstterminen 2013 är Residensskolan en av skolorna i projektet UR-SKOLOR. Det är ett samarbets- och utvecklingsprojekt vars syfte är en lärande dialog mellan Utbildningsradion och dess användare – lärare och elever.

Vi arbetar bland annat med utvärdering av program, mediekritik, utveckling av UR:s produktioner och får själva tips och råd av UR:s mediepedagoger inför olika projekt och teman på vår skola.

I projektet ingår arton skolor fördelade över hela landet.

Läs mer www.ur.selänk till annan webbplats

UR-skolor och UR.se i samarbete för utveckling

För UR är det viktigt att våra användare är delaktiga och medskapande i allt vi gör. Både innan, under och efter programsatsningar behöver vi återkoppling och reflektion från våra användare - om våra program och vårt pedagogiska material.

UR behöver ha en lärande och långsiktig dialog med pedagoger och elever från hela Sverige och vi söker därför samarbetsskolor runt om i landet.

Vad innebär uppdraget?

Att vara UR-skola innebär, förutom möjligheten till förhandsinformation om UR:s utbud och programproduktion, ett pedagogiskt samarbete som ger inspiration och kompetensutveckling i det dagliga arbetet. Våra UR-skolor är på olika sätt delaktiga i UR:s programproduktion. Det kan handla om att allt från att vara med och utveckla en programidé till att provspela ett färdigt avsnitt för barn och unga i målgruppen. Ofta är det korta mejlfrågor som kan besvaras med några få rader; men det händer också att vi bjuder in pedagoger eller elever för samtal och diskussion kring olika produktioner - antingen i en telefonkonferens eller på plats i UR:s lokaler i Stockholm.