Fysisk aktivitet ger piggare elever

Residensskolan satsar på att alla elever får mera fysisk aktivitet.

Mycket forskning pekar på att det svenska folket lever alltmer ohälsosamt. Vi anser att skolan spelar en viktig roll i arbetet att motverka denna utveckling. Vi tror också att idrottande och annan fysisk aktivitet leder till ett mer hälsosamt liv, vilket därmed förbättras förutsättningarna för kunskapsinhämtning. Vår erfarenhet av idrottande ungdomar är att skolprestationerna i allmänhet ökar. Ungdomarna lär sig att planera sin tid och kan fokusera på skolarbetet.

Våra elever har utökad tid för idrott. De som har valt en idrott som profilinriktning har ytterligare ett idrottstillfälle per vecka.