Om vår skola

Residensskolan — den lilla skolan med de stora möjligheterna. Vi är en liten högstadieskola där det är viktigt att säkerställa en hög kvalité där eleverna trivs och undervisningen ger en hög måluppfyllelse.

Profilinriktningar

Residensskolan erbjuder fyra profilinriktningar, där eleven kommer att få möjlighet till utmaningar och fördjupningar inom sitt intresseområde.   

  • Naturvetenskap/media — laborativ undervisning, matematikutmaningar och fördjupningar inom naturvetenskap.
  • Sportcampus — hälsa, bollsporter och basket.
  • Internationalisering/språk — samarbete med partnerskolor inom EU, språk, träffa elever  från andra länder inom EU.
  • Estetisk inriktning — dans, musik, estetiskt skapande.

Skolans lokaler

Skolan är placerad alldeles intill Hermelinsparken med närhet till en rik utbildningsmiljö, som erbjuder bästa möjliga undervisningslokaler, där de flesta lektioner ligger i Residensskolans del av kvarteret Örnen. Det finns ett stort utbud av specialsalar inom naturvetenskap, estetiska inriktningar samt sport/idrott. I skolans närhet finns Hälsans Hus, dansmagasin, Kulturens Hus, bibliotek och Norrbottensteatern. 

IT i undervisningen

Datorn är ett naturligt redskap i skolarbetet för den enskilde eleven. För att möjliggöra detta får eleverna låna en bärbar dator under sin högstadietid.

Kunskapsutveckling

Trivsel, social utveckling och kunskapsutveckling är de viktiga grundstenarna på Residensskolan. En nära kontakt med elever och föräldrar är viktig för oss för att eleverna ska trivas och lyckas bra i skolan. Vi värdesätter goda ämneskunskaper, uppmuntrar kvalité och lär eleverna ta ansvar för sitt lärande. För oss är det viktigt att eleverna mår bra och har en bra hälsa, därför satsar vi mera tid på idrottsämnet.
Vi arbetar strukturerat med undervisningen där mål, innehåll, arbetsformer och bedömningar är tydliga för eleven när arbetsområdet påbörjas. Vi använder olika pedagogiska arbetssätt utifrån elevernas behov.
Vårt mål är att eleverna ska lämna skolan med god självkänsla samt att nå upp till kunskapsmålen så att de är väl förberedda inför gymnasiet.