Klasser

Residensskolan har i dagsläget 8 klasser varav tre är sjuor, tre är åttor och två är nior.

Mentorerna för de olika klasserna hittas på sidan Personal, där finns även kontaktuppgifter till all personal.