Elevinflytande, föräldrasamverkan

Residenssskolan har ett elevråd med representanter från alla klasser som träffas regelbundet. Varje vecka har eleverna klassråd tillsammans med mentorerna på planeringstiden.

Som en del av sitt eget lärande så är eleverna delaktiga i planeringen av olika arbetsområden i de olika ämnena. Tillsammans med läraren planeras hur arbetssätt redovisningsformer och bedömningar kan utformas för arbetsområden som ska påbörjas.


Residensskolan har ett föräldraråd som träffas någon gång per termin.