Personal

Här hittar du alla pedagogernas kontaktuppgifter samt övrig personal på skolan.

Minimera
Pedagoger

Åsa Abrahamsson
Lärare 7-9, eng, fr, sv
asa.abrahamsson@skol.lulea.se

Britt-Marie Andersson Paulsson
Lärare 1-7/svenska som andraspråk
britt-marie.andersson.paulsson@skol.lulea

Eva-Lena Avenius
Lärare 1-7 sv,so,idh
eva-lena.avenius@skol.lulea.se  

Louise Carlsson
Lärare, tjänstledig

Rikard Lundberg
Lärare 7-9, eng, sv
ricard.lundberg@skol.lulea.se

Kerstin Bergström
Lärare 7-9, spec.
kerstin.bergstrom@skol.lulea.se

Gunnar Björk
Slöjdlärare, trä och metall
gunnar.bjork@skol.lulea.se

Inger B Larsson
Lärare 7-9, Hem- och konsumentkunskap 
inger.b.larsson@skol.lulea.se

Maria Ek
Lärare F-6 ma/no/sv
maria.ek@skol.lulea.se

Ulrika Ek
Förskollärare
ulrika.ek@skol.lulea.se  

Kristina Ekström
Förskollärare
kristina.ekstrom@skol.lulea.se

Göta Eriksson
Lärare 4-9, so och sv
gota.eriksson@skol.lulea.se

Majken Friman-Andersson
Lärare 7-9, spanska och textilslöjd
majken.friman-andersson@skol.lulea.se

Malin Hägg
Slöjdlärare, textil. Fritidspedagog
malin.hagg@skol.lulea.se

Anja Johansson
Lärare 4-9 ma/no/tk
anja.johansson@skol.lulea.se

Ulrica Öqvist
Lärare 4-9, Bild
ulrica.oqvist@skol.lulea.se

Lena Johansson
Speciallärare
lena.johansson5@skol.lulea.se

Maria Johansson
Assistent 7-9
maria.johansson@skol.lulea.se

Susanne Jonsson
Pedagogisk resurs

Åsa Lindbäck
Förskollärare
asa.lindback2@skol.lulea.se

Maria Lundbäck
Förskollärare
maria.lundback@skol.lulea.se

Anders Åberg
Lärare 7-9, fy, bi, tk och ma
anders.aberg@skol.lulea.se

Johan Enström
Lärare 7-9, NO och Matematik
johan.enstrom@skol.lulea.se

Päivi Lempeä
Mellanstadielärare
paivi.lempea@skol.lulea.se

Maria Mannberg-Vikström
Lärare 4-9, Ma, NO
maria.mannberg-vikstrom@skol.lulea.se

Erika Nilsson
pedagogisk resurs
erika.nilsson@skol.lulea.se

Helen Nilsson
Lärare 1-7
helen.nilsson2@skol.lulea.se

Maria Nilsson
Lågstadielärare
maria.nilsson2@skol.lulea.se

Marita Nordström
Fritidsassistent
marita.nordstrom@skol.lulea.se

Daniel Nyström
Lärare 4-9, Musik, Jägarskola, Skoldataansvarig
daniel.nystrom@skol.lulea.se

Siv Ransjö
Lärare idrott
siv.ransjo@skol.lulea.se

Jessica Rönnbäck
Lärare 1-7
jessica.ronnback@skol.lulea.se

Eva Sundling
Lärare 1-7
eva.sundling2@skol.lulea.se

Ines Suikki
Fritidspedagog
ines.suikki@skol.lulea.se

Anna Vestman

anna.vestman@skol.lulea.se

Karin Vikström
Lärare 4-9
karin.vikstrom@skol.lulea.se

Maria Wikström-Larsson
Lärare 1-7
maria.wikstrom-larsson@skol.lulea.se

Jeanette Östmark
Lärare 7-9, sv, ty, en
jeanette.ostmark@skol.lulea.se


Minimera
Skolsköterska, skolkurator

Skolsköterska
0924-575 08
johanna.wiik@skol.lulea.se

Kurator
0924-575 05
jessica.stubbfalt@skol.lulea.se

Studie- och yrkesvägledare
0924-575 09
hannah.lindqvist@skol.lulea.se

Minimera
Vaktmästare och matpersonal

Vaktmästare
070-675 35 48

Matpersonal
0924-575 18