Om vår skola

Råneskolan F-6

Inom verksamheten F-6 i Råneskolan finns de tre verksamhetsformerna:

  • Förskoleklass
  • Fritidshem
  • Grundskola 1-6

Förskoleklass

I förskoleklassen arbetar behörig personal. Förskoleklassens elever har stort utrymme för lek såväl ute som inne. Skolgården är stor med fotbollsplan, kulle, gungor, snurror mm.

Vi vill att elever och vårdnadshavare ska få en bra och trygg start i skolan, därför är samarbetet med hemmet en viktig del i förskoleklassens verksamhet. Vid starten av höstterminen får barnen i lugn och ro lära känna sin förskoleklass och sina lärare då vi lägger tyngdpunkten på rutiner, regler och gruppstärkande aktiviteter.

Barnen ska uppleva förskoleklassen meningsfull och lustfylld. Vi utgår från varje barns behov, förutsättningar och intressen och är lyhörda för deras önskemål och ideer. Barnen ska känna att de har inflytande i verksamheten.​

Grundskola

Vår enhet består av elever från åk 1 – 6, 8 klasser.

I grundskolan arbetar behörig personal. Statens skärpta behörighetsregler för lärare och krav på legitimation, en ny läroplan med nya kursplaner, betyg redan i år sex och en ny skollag har inneburit en förändring vad det gäller klasslärarsystemet, i nästan varje klass undervisar mer än en lärare pga detta.

Eleverna har gott om utrymme såväl inne som ute. Skolans läge vid den vackra Råneälven gör att undervisningen ibland bedrivs utomhus.

Fritidshem

På fritidshemmet arbetar behörig personal. Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att möjliggöra för vårdnadshavare att förena föräldraskap med arbete eller studier.

Våra fritidsavdelningar är väl rustade för att ge barnen en meningsfull fritid, efter behov, intressen och erfarenheter.

Frisk luft, lek och rörelse är viktiga ingredienser för våra barn därför betonar vi vikten av utevistelse varje dag.