Fritidshem

Råneskolans fritidshem består av två fritidshem. Sörgården för år 1-6 och Norrgården för FSK-klassen.

Vi har stora och trevliga lokaler och dessutom tillgång till sporthallen och aulan. Närheten till badhuset och fina naturområden gör att möjligheterna till bra fritidsverksamhet är goda. Hela verksamheten utformas utifrån barnens ålder, mognad och intressen. Fritidshemmen är integrerade i skolmiljön.

Vi lägger stor vikt vid att ha ett bra samarbete med föräldrarna. Detta skapar trygghet för barnen.

Fritids öppnar kl. 6.00 och stänger kl.17.45.
Morgonfritids på Norrgården 6.00-8.00.
Eftermiddagsfritids 13.00-16.30 på Norrgården och Sörgården.
16.30-stängning på Norrgården.
 

Telefonnummer:

Sörgården: Fritidshem för år 1-6, 0924-57511 mobil 073-0706689

Norrgården: Fritidshem för FSK-klassen, 0924-57516 mobil 073-0706169