Elevinflytande, föräldrasamverkan

Elevinflytande

Skolans mål är att varje elev succesivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan. I samtliga klasser hålls klassråd regelbundet och årskurserna 3-9 samlas till gemensamt elevråd.​

Föräldrainflytande

Råneskolan består av två enheter, F-6 och 7-9. Dessa enheter har båda ett samverkansråd bestående av föräldrar, lärare och rektor. Rådet träffas inom enheterna men även tillsammans, vilket är mycket viktigt för att förstärka Råneskolans bredd. En skola där eleverna kan gå från förskoleklass till nian på en och samma gård.