Elevhälsa

Lokalt elevhälsoteam 

För eleverna finns det tillgång till elevhälsa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vi som ingår i lokala elevhälsan:

Rektor
Peter Nordgren

Petra Irebjörk

Skolsköterska
Majvor Holmström

Skolkurator
Karoline Bergdahl

Studie- och yrkesvägledare
Hannah Fjällström

 

 

Återställ
Skolsköterska
Återställ
Skolkurator