Elevhälsa

Lokalt elevhälsoteam 

För eleverna finns det tillgång till elevhälsa. Elevhälsan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Vi som ingår i lokala elevhälsan:

Rektor
Jan Vinroth

Petra Irebjörk

Skolsköterska
Johanna Wiik

Skolkurator
Amanda Stockhaus

Studie- och yrkesvägledare
Hannah Lindqvist

 

 

Återställ
Skolsköterska
Återställ
Skolkurator