Råneskolan


Inbjudan till samverkansråd på Råneskolan F-9

Vi träffas i konferensrummet i 7-9 byggnaden måndagen den 4/2 2019 kl. 18:00 och mötestiden är avsatt till två timmar.
Har ni som ordinarie representanter förhinder så kontakta era suppleanter så att er klass blir representerade på samrådet.
Syftet med dessa möten är att tillsammans hitta olika förbättringsområden och samverkanspunkter. Mötena hålls i en positiv anda och ska förhoppningsvis leda till en bättre verksamhet för våra elever.

Varmt välkomna!
Rektor


Råneskolan F-9 med ca 350 elever ligger centralt i Råneå samhälle, 35 km norr om Luleå. Ett samhälle som har mycket som berikar skolarbetet. Skolan har i sin omedelbara närhet sporthall, badhus, utomhusbad, aula för musik och teater, fotbollsplaner, tennisbana, ishockeyplan och rekreationsområden vid den fantastiska Råneälven.

Råneå är sedan några år tillbaka upptagningsområde för asylsökande från hela världen vilket har inneburit att skolan berikats med barn av utländsk bakgrund.

Minimera
Kontakt

Kontakt

Råneskolan
Klapphällstigen 9
955 31 Råneå

Skolhandläggare
Karin Lantto
0920-45 30 00

Rektor åk F-9
Solange Perdahl (fr o m 1 februari 2019)
0920-45 30 00

Personalrum
F-6: 0920-45 30 00
7-9: 0920-45 30 00

Minimera
Senaste nytt