Svenska som andraspråk

De elever som har annat modersmål än svenska har möjlighet att få undervisning i svenska som andraspråk. Detta sker i mindre grupper vilket möjliggör mer individuell hjälp.
Nyanlända elever har möjlighet till 3 timmar utökad undervisning i svenska per vecka. Detta sker efter skoltid.

Personal:

Maria Ek
SVA
maria.ek2@skol.lulea.se

Pia Wikström
SVA
pia.wikstrom@skol.lulea.se