Rutiner​

Sjukanmälan/frånvaro:

Draken, åk 3 och uppåt Tele: 0920-453892
Förskoleklassens fritids Tele: 0920-454702
Vintergatan, åk 1-2 Tele: 0920-453889
Personalrum, Tele: 0920-453819

Från barnvagn till moppe:

Från barnvagn till moppe pdf

Ledighetsansökan:

Elevernas mentorer beviljar ledighet upp till max 5 dagar / läsår. Eventuella ledigheter därutöver beviljas av rektor.
Blankett hittar ni på skolans startsida under Blanketter och e-tjänster.

Inflyttning/inskrivning av elev:

Blankett hittar ni på skolans startsida under Blanketter och e-tjänster.