Modersmålsundervisning

Om ditt barn har annat modersmål än svenska finns möjlighet att få modersmålsundervisning i grundskolan.

Ansökan om modersmål

Elev och vårdnadshavare ska ansöka om modersmålsundervisning och det är viktigt att vårdnadshavare skriver under ansökan.

Blankett hittar ni på skolans startsida under Blanketter och e-tjänster.