Mål, planer, resultat, utvecklingsområden:


Plan mot diskriminering & kränkande behandling 18/19

Bilaga 1 Porsöskolans vision - Luftballong

Bilaga 2 Årshjulet

Bilaga 3 Uteregler

Bilaga 4 Årshjul Skolkurator

HBTQ Ceritfiering 2014-15

Landets första hbt-certifierade skolalänk till annan webbplats finns i Luleå. Det handlar om Porsöskolan och just nu utbildas personalen där av RFSL.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, har sedan 2008 en utbildningsplan där en arbetsplats eller organisation får en förhöjd kunskapsnivå och medvetenhet om normer, värderingar generellt och specifikt ur hbt-perspektiv.

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete - Utvecklingsområden läsår 2018-2019

Som grund för kvalitetsarbetet på skolan ligger självvärdering, arbetslagens utvärderingar, Tryggskola-enkät i år 3 och 5, egen trivselenkät F-6, webbaserad föräldraenkät, nationella prov, skriftliga omdömen plus annan kunskapsuppföljning och dokumentation av elevernas resultat samt skolsköterskans hälsosamtal. Vid möten vid inflytanderådet och andra föräldramöten samt i vardagskontakten med pedagoger och ledning har föräldrarna getts möjlighet att framföra synpunkter.