Mål, planer, resultat, utvecklingsområden:


Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Reviderad 2018 03 27

HBTQ Ceritfiering 2014-15

Landets första hbt-certifierade skola finns i Luleå. Det handlar om Porsöskolan och just nu utbildas personalen där av RFSL.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, har sedan 2008 en utbildningsplan där en arbetsplats eller organisation får en förhöjd kunskapsnivå och medvetenhet om normer, värderingar generellt och specifikt ur hbt-perspektiv.

Se artikel.länk till annan webbplats

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsrapport 2016 Porsöskolan F-6

Som grund för kvalitetsarbetet på skolan ligger självvärdering, arbetslagens utvärderingar, Tryggskola-enkät i år 3 och 5, egen trivselenkät F-6, webbaserad föräldraenkät, nationella prov, skriftliga omdömen plus annan kunskapsuppföljning och dokumentation av elevernas resultat samt skolsköterskans hälsosamtal. Vid möten vid inflytanderådet och andra föräldramöten samt i vardagskontakten med pedagoger och ledning har föräldrarna getts möjlighet att framföra synpunkter.