Förskoleklass

Hos oss i förskoleklassen kombinerar vi förskolans och skolans arbete. Lärandet sker ständigt och inte bara i inlärningssitutioner. Leken är av stor vikt för att eleverna ska tillägna sig kunskaper särskilt under de första skolåren .