Åk 4-6

  • Verksamheten i Porsöskolans senare år är organiserad i ålderssammanhållna klasser. Läraren i respektive klass, tar tillsammans med de praktiskt estetiska ämneslärarna och fritidspedagoger. Klasserna samarbetar ofta, t ex i samband med gemensamma teman. 
  • Fantasi och Kreativitet är två ord som beskriver drivkraften i arbetet i våra grupper vilket stimulerar till en bra lärmiljö.
  • Vi arbetar med digitala verktyg Active board för att  förbereda eleverna för arbetslivet som ställer stora krav på flexibilitet, kommunikationsförmåga och kreativitet. Vår lärmiljö, Berättande klassrum inspirerar och motiverar elevernas lärande.