Draken åk 3 och uppåt.

Vi är ett eftermiddagsfritids för elever skolår 3-6. Vi öppnar när skoldagen slutar (kl:13:10). Elever med behov av fritidshemsplats före skoldagens början erbjuds plats på Föreskoleklassens fritidshem, samt fritids åk 1-2. Här arbetar fritidspedagogerna Johannes Marklund och Anna Pohjanen.