Magsjuka-Föräldrainformation

Både virus, bakterier och parasiter kan ge upphov till akut diarré och kräkningar. Virus- orsakade infektioner är vanligast. Smittsamheten är i allmänhet stor. De flesta infektioner läker ut av sig själva. Barn med magsjuka (diarré eller kräkningar) ska inte vistas på skolan/fritidshemmet. Barnet kan återgå till skola/fritidshemmet när det ätit normalt och inte kräkts eller haft diarré under minst 48 timmar för yngre barn (förskoleklassen) och 24 timmar för äldre barn. 

Läs mer här!