Allmäna hygienråd på Porsöskolan

Skolan har ansvar för egenkontroll och dokumentation av hygienrutiner. Infektioner sprids främst via händerna men även via föremål som till exempel textilhanddukar, handtag och olika material. Handhygienen är mycket viktig. Om man följer dessa råd kan man minska risken för smittspridning.

Läs mer här!