Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam träffas regelbundet under läsåret. Vid varje tillfälle rapporterar gruppens medlemmar om eventuella behov av olika insatser för att stödja elever.  Beslut och genomförda åtgärder sedan föregående möten följs upp och beslut om fortsatta åtgärder fattas. Vårt arbetssätt syftar till att skolans resurser ska användas på bästa sätt för att stödja alla elevers lärande. Med regelbundna möten har vi underlag för att prioritera våra resurser löpande och så snart som möjligt.  

Ingår i elevhälsoteamet 2017-2018 gör:

Annika Häggstål
Rektor
0920-453818
annika.haggstal@skol.lulea.se

Caroline Andersson
Skolsköterska
0920-457255
Måndag och Fredag  läsåret 2017-2018
caroline.andersson@skol.lulea.se

Maria Öhman
Skolkurator
Tisdagar-Onsdagar
Tel: 0920-453461
mobil: 072-2446444
maria.ohman3@skol.lulea.se

Katarina Eliasson
Spec.ped
katarina.eliasson@skol.lulea.se

Kristina Sjöstedt
Specialpedagog
kristina.sjostedt@skol.lulea.se

Margareta Anttila Lundqvist
Speciallärare åk4-6 Ledningsstöd
margareta.anttila.lundqvist@skol.lulea.se

Margareta Boström
Social pedagog
margareta.bostrom@skol.lulea.se