Elevhälsa

Skolans elevhälsoteam träffas regelbundet under läsåret. Vid varje tillfälle rapporterar gruppens medlemmar om eventuella behov av olika insatser för att stödja elever.  Beslut och genomförda åtgärder sedan föregående möten följs upp och beslut om fortsatta åtgärder fattas. Vårt arbetssätt syftar till att skolans resurser ska användas på bästa sätt för att stödja alla elevers lärande. Med regelbundna möten har vi underlag för att prioritera våra resurser löpande och så snart som möjligt.  

I elevhälsoteamet 2017-2018 ingår:

Margareta Antilla Lundqvist
Rektor
0920-453000

Annelie Winebäck
Socialpedagog

Caroline Andersson
Skolsköterska
0920-453000
Måndag och Fredag  läsåret 2017-2018

Maria Öhman
Skolkurator
Tisdagar-Onsdagar
Tel: 0920-453000

Katarina Eliasson
Spec.ped

Kristina Sjöstedt
Specialpedagog

Margareta Anttila Lundqvist
Speciallärare åk4-6 Ledningsstöd

Margareta Boström
Social pedagog