Rutiner

Persöskolans rutiner

Överlämningar

Inför varje nytt läsår  sker alltid en överlämning mellan avdelning eller klass/grupp.
Överlämning sker också från årskurs 6 när barnen ska vidare till högstadieskolor.
I Persön är förskola och skola  ihopbyggda via en glaskorridor vilket gör överlämningar naturliga.

Ledighetsansökan

All ledighet ska ansökas i skriftlig form. Under vårterminen beviljar vi inte ledigt för elever i årskurs 6 de fasta datumen för nationella proven. Det är 6/2, 8/2, 10/4, 12/4, 2/5 och 4/5.

Sjukanmälan

Sjukanmälan ska i första hand göras via lärplattformen edWise.
Mellan 06.15-07.45 kan ni ringa Hörnan 0920-45 71 28

Flerspråkiga barn

Om ert barn talar något annat språk än svenska i hemmet kan ni ansöka om språkundervisning i modersmål.