Fritidshem

Fritidshemmen kallas Huset och hörnan.

Våra fritidshem heter Huset 0920-45 71 30 och Hörnan 0920-45 71 28. De yngre barnens hemviste är Huset och de äldre barnens hemviste är Hörnan.

Öppettider 6.15-17.30
Öppningar och stängningar sker på Hörnan. Frukost serveras från 7.00.

Under skoldagen arbetar förskollärare och fritidspedagoger tillsammans med lärarna. Ibland arbetar vi tillsammans i helklass - t ex vid temaarbeten​ - ibland delar vi in barnen i mindre grupper så att lärarna arbetar med en grupp och fritidspedagogen eller förskolläraren med en annan grupp. Under lunchrasten arbetar fritidspedagogerna med rastaktiviteter.

När flera pedagoger arbetar tillsammans har vi större möjligheter att tillgodose barnens behov och att göra deras vardag mer varierad.

Legobygge utomhus

Efter skoldagens slut är barnen indelade i två grupper. De yngsta barnen, förskoleklassen och årskurs 1 vistas då i Huset. De äldre barnen tillhör Hörnan. Husets barn äter mellanmål 13.30 varje dag. Hörnans barn äter 10 minuter efter skolans slut.

På eftermiddagen väljer barnen mellan olika aktiviteter. På onsdagar och torsdagar har vi tillgång till idrottshallen där vi erbjuder olika aktiviteter.

Vi lägger stor vikt vid barnens sociala utveckling där leken är en viktig del. Vi tycker också att det är viktigt att barnen vistas utomhus.