Elevhälsa

Lokalt elevhälsoteam

De personer som ingår är skolsköterskan, kuratorn, specialpedagogen samt rektor.
Teamet träffas några gånger per termin.

Skolsköterska

Skolsköterskans uppgift är att hjälpa dig att hålla dig frisk. Du är alltid välkom­men till skolsköterskemottagningen om du råkat ut för olycksfall eller av någon anledning inte mår bra, du behandlas då om möjligt på mottagningen. Skolsköterskan finns på Persöskolan på torsdagarna.