Rutiner

Vid sjukdom ringer vårdnadshavare och sjukanmäler eleven senast innan skolan börjar kl 08.15.

Sjukanmälan fsk-klass till åk 2: 0920-45 33 88

Sjukanmälan åk 3: sms till 072-548 87 99

Sjukanmälan åk 4: 0920-45 57 13

Sjukanmälan åk 5-6: 0920-45 57 11

Ansökan om ledighet ska vara inlämnad till klassläraren minst två veckor före om ansökan rör en kortare ledighet (1-3 skoldagar). Om ansökan rör en längre ledighet ska ansökan lämnas in minst 1 månad före aktuell ledighet. Tänk på att inte planera in resor när det är som mest i skolan, tex under Nationella proven för eleverna i åk 3 och 6. Vi har en ledighetspolicy som vi följer. Den går att få av lärarna.