Elevinflytande, föräldrasamverkan

Till Östra skolan är elevernas vårdnadshavare välkomna att hälsa på och se hur vi jobbar och hur deras barn har det. Vårdnadshavare får information från skolan via Edwise, veckobrev, utvecklingssamtal och föräldramöten och givetvis ringer lärarna i särskilda fall. Personalen har daglig kontakt med föräldrar till de barn som går på fritids i samband med hämtning och lämning, medan andra föräldrar ibland tittar in i klassrummen på eftermiddagarna för att byta några ord med lärarna. En gång i månaden håller eleverna själva i Öppen scen, då de turas om att vara konferencierer samt de som vill får uppträda med sång, musik, teater, diktläsning eller annat. Vid dessa tillfällen är aulan full av elever, pedagoger samt stolta föräldrar och givetvis mycket stolta och modiga uppträdande elever.

Elevinflytande

Eleverna ges inflytande och medbestämmande genom klassråd och elevråd. Alla klasser är representerade vid elevråd.

Från och med årskurs 3 har eleverna 80 minuter kulturval i veckan, då de kan välja mellan bland annat media, sticka och virka, musik, med mera.

Föräldrasamverkan

Föräldraråd, utvecklingssamtal, spontana samtal, kontaktbok, öppet hus, föräldramöten, skolavslutning, Lucia och EdWise är exempel på hur och när Östra skolans personal samverkar med elevernas vårdnadshavare.