Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Vårt främsta uppdrag är att informera och vägleda våra elever och deras vårdnadshavare inför fortsatta studier och framtida yrkesval.

Kjell Tunlind arbetar som studie- och yrkesvägledare på Örnässkolan. Eleverna Kjell möter har olika intressen och framtidsdrömmar. Örnässkolan lyssnar på alla och fokuserar på att vägleda varje individ utifrån dennes förutsättningar så att alla växer i tron på sig själv och på sina möjligheter, det är en utmaning men också väldigt roligt!

I åk 8 är eleverna ute på praktik, inför denna period träffar SYV klasserna och förbereder dem på tiden när de skall prova på arbetslivet. Under höstterminen i åk 9 informerar SYV både elever och vårdnadshavare inför gymnasievalet. Arbetet i elevhälsan går främst ut på att motivera elever i sina studier, men det kan också handla om att anpassa den individuella studieplanen eller anpassningar på praktikplatsen.

SYV kommer att från och med hösten år 2014 bedriva ett mer aktivt arbete i klasserna. Kjell vill så tidigt som möjligt få träffa eleverna och ta del av deras intressen samt visa på vägar till fortsatta studier och yrken.

Örnässkolan vill hjälpa eleverna att skapa en förståelse för hur elevernas val idag påverkar vilka möjligheter det finns till studier efter grundskolan, en motivationsskapande effekt.


Kjell finns tillgänglig på Örnässkolan:

Tisdagar och torsdagar kl. 08.00-16.00

Klicka här om du vill läsa med om vårt uppdrag enligt Skolverket.länk till annan webbplats