Rutiner

Vi är en F-9 skola där alla grundskolans årskurser finns representerade inklusive förskoleklass och fritidshem. Vi har gemensamma rutiner som gäller för hela skolan kring arbetet med att alla elever skall nå målen, främja närvaro samt att aktivt förebygga våld och kränkande behandling.

Vår vision är att skapa fler och fler samverkansmöjligheter för hela skolan, inte bara när det gäller rutiner.

Klicka på rubrikerna för att öppna dem.

Återställ
Beviljad frånvaro (Ledighet/ sjukdom)
Återställ
Lärplattformen
Återställ
Elever som riskerar att inte nå målen
Återställ
Ogiltig frånvaro (skolk)
Återställ
Våld och kränkningar
Återställ
Allergipolicy