Ansökan idrottklass

Elevens uppgifter
Jag ansöker till: *
Kön *


Kort personligt brev från dig som elev

Om du vill skicka ett personligt brev men inte hunnit skriva det än, så kan du skicka det senare med e-post till: idrottsklass.ornasskolan@skol.lulea.se eller med vanlig post till: Örnässkolan, Rödkallens väg 17, 974 35 LULEÅ. Märk kuvertet "Idrottsklass".
Vårdnadshavare 1
User information
Vårdnadshavare 2
User information