Örnässkolans idrottsklass

På Örnässkolan erbjuder vi såväl fotbolls som basketinriktning för våra elever på högstadiet. Detta sker i samarbete med två lokala idrottsföreningar, IFK Luleå och Höken Basket. De ansvariga tränarna har utbildning och erfarenhet från tränaruppdrag.                                

 Inriktningarna hålls under 120 minuter/vecka uppdelat på två tillfällen. Träningarna genomförs antingen i början eller i slutet av skoldagen och ligger utanför ordinarie obligatoriska undervisning. Träningen sker såväl i vår idrottshall som utomhus beroende på årstid.

 All träning bedrivs i vår fina sporthall eller på den nya multiarenan och vår idrottsklass är givetvis kostnadsfri.

Maila dina eventuella frågor idrottsklass.ornasskolan@skol.lulea.se


Återställ
Tränarpresentation
Återställ
Frågor & svar