Om Örnässkolan

Örnässkolans ledning och personal drivs av en oändlig tro på möjligheter. Hög delaktighet från såväl personal, elever och föräldrar bidrar till en gemensam styrka där alla känner att de har inflytande. Det är viktigt att verksamheten bedrivs i ett tillåtande klimat där det känns stimulerande att våga, pröva och utmana sig själv oavsett om man är personal, elev eller förälder. Alla har rätt att bli respekterad för den man är.

Återställ
Rektorerna har ordet
Återställ
Lokaler