Mål, planer, resultat, utvecklingsområden

Örnässkolans mål och planer.

Mål

Vi arbetar aktivt med systematiskt kvalitetsarbete för att varje elev ska ha möjligheten att utvecklas till sin fulla potential. Varje vecka reflekterar vi över hur veckan har gått samt varje månad lämnas en sammanställd rapport in hur resultatet för månaden har blivit.
Systematiskt kvalitetsarbeteöppnas i nytt fönster

Vi arbetar mot Barn- och Utbildningsnämndens mål (VEP).
Mål och utvecklingsområden öppnas i nytt fönster

Planer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan år 6-9 2016/2017öppnas i nytt fönster
Likabehandlingsplan år F-5 2016/2017öppnas i nytt fönster

Resultat

Läsåret 2014/2015 nådde vi väldigt goda resultat. Vi höjde det genomsnittliga meritvärdet från 202 till 226, en remarkabel ökning. Hårt arbete från all personal och alla elever gav detta goda resultat.

 

Utvecklingsområden

Vi kommer under läsåret utveckla elevens val, vi kommer att gå över till digitala läromedel och vi kommer att starta en idrottsprofil i basket och fotboll till hösten 2016.