Elevinflytande och föräldrasamverkan

Skolan ska skapa bästa förutsättningar för elevernas lärande. Ett lärande som omfattar allt från ämneskunskaper till sociala och demokratiska kunskaper. Tillsammans med elevernas vårdnadshavare ska vi utveckla en positiv relation. Självklart ska elevinflytande och föräldrasamverkan genomsyra hela vår verksamhet.

Att eleverna är delaktiga i planeringen och utformningen av undervisningen varje dag i alla ämnen och årskurser är en naturlig del i vår verksamhet. Men lika viktigt är det även att eleverna och deras vårdnadshavare är delaktiga och upplever att de kan vara med och påverka skolans organisation och innehåll.  Vi är också mycket glada och positiva till att föräldrar och vårdnadshavare engagerar sig i sina barns - våra elevers skola!

Varje vecka träffar mentorerna sina klasser och har klassråd, ett formellt möte med fokus på skolutveckling utifrån ett elevperspektiv med en stående dagordning där mentor, elevråd och elevskyddsombud informerar och tar med sig tankar och funderingar från elever/klasskamrater. Det finns självklart även utrymme för övriga frågor.

Minst en gång i månaden träffas elevrådet med elevrådsrepresentanterna för att tillsammans arbeta med de förslag och synpunkter som kommit in från klasserna.

Varje klass på högstadiet utser representanter i form av elevskyddsombud som skall tillvarata klasskamraternas tankar, åsikter och funderingar kring skolans arbetsmiljö.

Klicka här för att läsa mer om forskning kring skolan ur elevernas perspektivlänk till annan webbplats