Elevhälsa

Vi på elevhälsan har god kompetens och lång erfarenhet av att möta elever i olika behov. Såväl skolläkare som skolpsykolog finns vid behov att tillgå från den centrala elevhälsan.

Elevhälsan på Örnässkolan består av rektorer, skolsköterska, kurator, speciallärare  och lärare med kompetens inom svenska som andraspråk.

Vi arbetar med att främja, förebygga och stödja våra elevers utveckling mot Skolverkets mål.länk till annan webbplats Vi riktar oss till såväl individer och grupper som till hela verksamheten. Personalen har möjlighet att ha direktkontakt med elevhälsan under vårt veckomöte. Där ger vi direkt stöd och feedback kring det pedagogiska arbetet med eleverna.

Örnässkolan är en av landets skolor som deltar i Skolverkets satsning för en stärkt elevhälsalänk till annan webbplats. Hela elevhälsan har genomgått utbildning som ger oss goda möjligheter att skapa en stabil grund för arbetet gentemot eleverna.

Vi ser det som viktigt att en stor del av elevhälsoarbetet sker där eleverna visatas i klassrum och korridorer.

Klicka här om du vill läsa mer om elevhälsans uppdrag enligt Skolverket.länk till annan webbplats